ברוכים הבאים להילולת רבי שמעון בר יוחאי זיע"א

ברכת ה' עליכם מציון קבר התנא רבי שמעון בר יוחאי שבמירון זיע"א.

מוזמנים לצפות במעמד ההדלקות המסורתיות על ציונו של התנא רבי שמעון בר יוחאי

תוכלו באתר זה לשלוח שמות לתפילה שיונחו על הציון ולהשתתף בשמחת החג.

ראשי En תרומה

הודעה בנוגע להילולת הרשבי - והנחיות מיוחדות למגפת הקורונה

השנה בצל מגיפת הקורונה המשתוללת בארץ, הגם שלעת לעתה הינה בשלבי נסיגה חויבנו ע"פי החלטת המל"ל וועדת השרים המיוחדת הפועלת בנידון להתנהל עפ"י כל הגדרים הסייגים והאיסורים שהשית משרד הבריאות בכל הקשור לשמירה על שלום הציבור. כמו איסור התכנסות מעל ל 40 איש בשעה נתונה בשטח פתוח, שמירה על מרחק 2 מטר בין אדם לאדם במקביל לחובת עטית המסכות החיטוי אלכוג'ל וכו'.

למרות האתגר הקשה , הציב לעצמו המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים יעד: " לא תישכח הילולת הרשב"י " ובהתאם לכך נערך המרכז הארצי בסיוע משטרת ישראל מחוז צפון משרד הבריאות ובעיקר המשרד לשירותי דת בראשות השר הרב יצחק ועקנין ועמו המנכ"ל עו"ד עודד פלוס, לארגון שלושת ההדלקות שהוחרגו ואושרו בסופו של יום ע"י משטרה ישראל.

עובדי המרכז שהיו רגילים מידי שנה לטפל במאות אלפי חוגגי בהילולת הרשב"י נאלצו מאז פרוץ הנגיף הארור להתרגל לאתר רשב"י סגור ומסוגר על בריח . אולם למרות המצב הקשה היה ברור שעל הילולת הרשב"י ולו במתכונת המצומצמת ביותר לא יהיה ניתן לוותר וכך בסיוע ממשלת ישראל הוחלט על קיום 3 הדלקות המאפינות את פסיפס עם ישראל.

ההדלקה הראשונה של הציבור האשכנזי והכלל חסידי ע"י חסידות בויאן בראשות כ"ק האדמו"ר שליטא בשעה 20:00.

הדלקה שניה של כלל הציבור בספרדי ע"י הרב שלמה משה עמאר הרב הראשי לירושלים ועמו רבנים נוספים בשעה 22:00.

הדלקה המסיימת לציבור הדתי לאומי בראשות הרב שואל אליהו רבה הראשי של צפת והרב חיים דרוקמן בשעה 23:00.

לכל אחת מההדלקות התירה הממשלה בהחרגה מיוחדת את השתתפותם של עד 40 איש ואישה כך שמעבר לזאת לא תתאפשר עם כל הצער שבדבר הגעתם של המוני בית ישראל לאתר הרשב"י.

המרכז הארצי נערך מבעוד יום למצב החדש ולאורך כל ההדלקות בל"ג בעומר ישדר בלייב בכתובת www.holy.org.il את מעמד ההדלקות ואת השמחה באתר הרשב"י שבמירון.